छत्तीसगढ़ी हाना, अर्थ अउ वाक्य म प्रयोग

मुहावरा अउ कहावत मन कोनो भी भाखा के आत्मा होथंय. मुहावरा ह पूरा वाक्य नइ होय. येहा वाक्य के अंश या भाग होथे.येहा विकारी शब्द आय जेहा काल, वचन अउ पुरुष…
Read More
Menu